Projenin Amacı

Gençlerin profesyonel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak,  genç fikirlerin desteklenerek yeni bir girişime dönüşmesi ve ticarileşmesine destek sağlamak  için ilk adımda okullardan gelen proje veya iş fikirlerini içeren başvuruların değerlendirilerek en iyi 50 projenin finalist olarak belirlenmesi.

İkinci adımda; finale kalan proje takımlarına geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik eğitimleri ile deneyim paylaşımlarını içeren mentörlük programı uygulanarak ilk 10 proje veya iş fikrinin belirlenmesi, üçüncü adımında ise dereceye girmeye hak kazanan takımlara, projelerinin geliştirilmesi, teknolojik girişimler haline getirilmesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanarak; hızlı büyüyen ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip    “StartUp” olmaları yolunun açılması amaçlanmaktadır.  

TOBB PROJEKTÖR NASIL İŞLER?

parallax background

Projenin Hedef Grupları

İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm liseler, bu liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler, bu okulların yöneticileri ve öğretmenleri.

Projenin Nihai Fayda Sağlayacağı Gruplar

TOBB, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İstanbul’daki tüm liseler ile bu liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler, bu okulların yöneticileri ve öğretmenleri, odak alanlarda faaliyet gösteren sektör temsilcileri ve paydaşları.
1. İş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi,
2. Eğitim ortamlarının geliştirilmesi,
3. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi,
4. Mesleki ve teknik eğitimde girişimciliğin desteklenmesi,
5. Proje takımlarının ve sektör firma çalışanlarının deneyimlerinin karşılıklı olarak paylaşılması, teknolojik iş birliği ve istihdamın sağlanması,
6. Öğrenci ve öğretmenlerin, kültürel ve mesleki donanımlarının artırılması,
7. İstanbul girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve öncelik olarak ülkemizde olmayan girişimlerin oluşması için toplumda farkındalık yaratacak faaliyetlerin yapılması,
8. Proje takımlarının yeni bir iş girişimi olma yolunun açılması ve kuracakları girişimlerin fon ve yatırım almasının sağlanması, networklerinin genişletilmesi,
9. Uzun vadede İstanbul’un küresel rekabet gücünü ortaya koyabileceği ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edineceği sektörlerde uzmanlaşması ve bu sektörlerin geliştirilmesi hedeflerinden olan katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler için Ar-Ge, yenilik ve yaratıcılık odaklılığının sağlanması,
10. Projenin sürekli yaşayan bir sistem haline getirilmesi, böylece gençlerin fikirlerinin devamlı desteklendiği bir girişimcilik merkezinin oluşturulması,
11. İlk 10 proje takımının başarı hikayeleri ile ilk 50 takımın tamamının projelerinin dijital bir doküman haline getirilmesi,
12. Girişimciliğe olan ilginin devamlılığının sağlanması amacıyla projede final takımlarında yer alan öğrencilerin bir arada bulunacağı ve girişimcilik serüvenlerinin sürekli takip edileceği TOBB Genç Girişimciler Kulübünün kurulması hedeflenmektedir.

TOBB Projektör'e Neden Başvurmalısınız?

  • Fikirlerinizin Girişime Dönüşmesini İstiyorsanız, 
  • Profesyonel ve Sosyal Gelişiminizin Artmasını Hedefliyorsanız,
  • İnovasyon ve Girişimciliğe Olan İlginizi Değerlendirmek İstiyorsanız,
  • Hızlı Büyüyen ve Ölçeklenebilir Bir İş Modeline Sahip Olmak İçin Projektöre Başvurabilirsiniz.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Formu

1Yarışmaya kimle katılabilir?
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul’daki resmi ve özel tüm liseler yarışmaya katılma hakkına sahiptir.
2Başvuru şartları nelerdir?
Yarışmaya başvuru şartları, web sitesinde yayınlanmış olan TOBB Projektör 2024 Başvuru şartnamesinde yer almaktadır.
3Şartları sağlıyorum, nasıl başvurabilirim?
Proje takımınızı oluşturarak, web sitemiz üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.
4Yarışma süreci nasıl işliyor
Web sayfamızda yer alan TOBB Projektör 2024 Başvuru şartnamesini inceleyebilirsiniz.
5Değerlendirme süreci nasıl işliyor?
Takımlardan gelen proje veya iş fikirlerini içeren başvurular, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilerek en iyi 50 proje finalist olarak belirlenecektir. Değerlendirme kriterleri başvuru şartnamesinde yer almaktadır.
6Projeleri kim değerlendiriyor?
Alanında uzman kişilerden oluşan değerlendirme kurulu tarafından değerlendirme yapılacaktır.
7Yarışma sonucunda alınan destekler geri ödemeli mi?
Yarışma programları kapsamında verilen destekler hibe niteliğindedir ve geri ödemesizdir.
8Hazır bir proje formatı ya da destek almış örnek bir proje verebilir misiniz?
Başvuru sahiplerine hazır örnek proje ya da geçmiş dönemlerde başarılı olmuş projelerin kopyaları verilememektedir. Bununla birlikte, başvuru evrakının temelini teşkil eden Başvuru Formu projenin yazılma formatını belirlemektedir.
9Proje yazımı için dışarıdan danışmanlık desteği alabilir miyiz?
Proje yazımı için okulun dışından destek alınmasında bir sakınca olmamakla birlikte, teknik kapasitenin ve deneyimin oluşturulması için okulun kendi öğrenci ve öğretmenlerinin de sürece dahil edilmesi ve projeyi kendilerinin hazırlaması tavsiye edilmektedir.
10Yarışmanın ikinci aşamasındaki eğitimler ücretli midir?
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm eğitimler ücretsizdir.
11Yarışmaya bireysel katılabilir miyim?
TOBB Projektör 2024 Yarışmasına takım halinde başvuru yapılması zorunlu olup, bireysel katılım kabul edilmeyecektir.
12Yarışmaya katılmak isteyen takımların kaç üyeden oluşması gerekiyor?
Yarışmaya katılacak takımların en az 2 en fazla 4 üyeden oluşması gerekmektedir. Takımlar; öğretmen dahil olarak en fazla 4 kişiden oluşacaktır. (1 öğretmen +1 öğrenci, 1 öğretmen+2 öğrenci, 1 öğretmen +3 öğrenci)
13Yarışma devam ederken takımdan ayrılanlar olabilir mi? Ayrılan üyenin yerine yeni üye eklenebilir mi?
Takımlar tarafından projeleri sisteme yüklendikten sonra girişimcilik eğitimi programına kadar takımlardan öğrenci çıkartılabilecek ancak çıkartılan öğrencinin yerine yeni öğrenci eklenemeyecektir.
14Takımda öğretmen olmak zorunda mıdır?
Her takımda bir danışman öğretmen bulunmalıdır.
15Takımda birden çok öğretmen olabilir mi?
Her takımda yalnızca bir öğretmen yer alabilecektir.
16Takımdaki öğretmenin başka okula tayini çıktı yerine yeni bir öğretmen eklenebilir mi?
Takımdaki öğretmenin başka bir okula/kuruma tayini çıktığında dilerse projede yer almaya devam edebilir. Okul yönetimin istemesi halinde yerine yeni görevlendirme yapılabilir. Bu durumda info@istanbulggk.org.tr adresine okul müdürünün veya vekilinin durumu bildiren yazı göndermesi yeterli olacaktır.
17Aynı okuldan birden çok takım yarışmaya başvurabilir mi?
Bir okuldan en fazla 7 takım proje başvurusu yapılabilecektir. Aynı okuldan birden fazla başvuru yapılması halinde, aynı öğretmen okulunun birden fazla takımında yer alabilecek olup, bir öğrenci ise sadece bir takımda yer alabilecektir.
18Başka okulda okuyan öğrenciyi de takımımıza dahil edebilir miyiz?
Bir takım kendi okulunun öğrencilerinin dışında başka bir okuldan da her bir takımı için takım listesine 1 öğrenci yazma hakkına sahiptir. ( Veli İzin Formunu imzalatıp yarışmaya katılacağı okul yönetimine teslim etmesi ve okul yönetimi tarafından imzalanarak sisteme yüklenecek olan Katılım Onay Formunda ismi yazması zorunludur. ) Farklı bir okuldan öğrencinin takımda yer almış olması toplam takım üye sayısını değiştirmez. Takımdaki toplam sayı öğretmen dahil 4 kişiyi geçmemelidir.
19Veli İzin Formunu teslim etmek zorunlu mudur? Sisteme mi yüklemeliyiz, nereye teslim etmeliyiz?
Yarışmaya katılacak öğrencilerin veli izin formunu doldurup velisine imzalattırıp okul idaresine teslim etmesi zorunludur. Web sitesine veli izin formu yüklenmeyecektir.
20Katılım Onay Formunu başvuru esnasında sisteme yüklemek zorunda mıyız?
Okul yönetiminin, okulundaki öğretmen ve öğrencilerden oluşacak takımın yarışmasına katılmasına onay verdiğinin teyid edilmesi için, imzalı katılım onay formunun taratılıp web sitesinde belirtilen alana yüklenmesi gerekmektedir.
21Odak alan seçmek zorunda mıyız?
Projeniz veya iş fikrinizin hangi odak alanlara yönelik olduğunu belirtmelisiniz.
22Birden çok odak alan seçebilir miyiz?
Projeniz veya iş fikriniz birden çok alanı ilgilendiriyorsa birden çok alan seçebilirsiniz.
23Projenin veya iş fikrinin hedef pazarı/kitlesini açıklar mısınız?
Projeniz veya iş fikrinizin hedef pazarını ve hedef kitlesini belirtmenizi açıklamalısınız. Proje veya iş fikrinde, gerçekleşecek faaliyetlerden ya da elde edilecek sonuçlardan etkilenecek kişi veya işletmeler kimlerdir? Hangi sektörlerin ihtiyacına cevap verecek? Mevcut paydaşların ya da sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı mı yoksa yeni bir piyasa, yeni bir alan ve arz yaratılmasını mı hedeflemektedir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
24Projenin veya iş fikrinin yenilikçi yönünü açıklar mısınız?
Proje veya iş fikri ile mevcutta var olan bir ürünün benzeri mi üretilecek, sunulan bir hizmetin alternatifi midir yoksa denenmemiş bir ürün veya hizmet midir? Mevcut ürünlerden/hizmetlerden farkı nedir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
25Projenin veya iş fikrinin yaratacağı değeri açıklar mısınız?
Projeniz veya iş fikrinizin yaratacağı değer nedir? Proje veya iş fikri yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, en iyi örnekler, çevresel konular, engelli hakları, insan hakları, cinsiyet eşitliği vb.) içermekte midir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
26Projenin veya iş fikrinin çözüm ortakları/iş birlikleri (varsa STK, Kurum/Kuruluşlar) açıklar mısınız?
Proje veya iş fikrinde, gerçekleşecek faaliyetlerden ya da elde edilecek sonuçlardan etkilenecek, projeye kaynak (insan, mekân, zaman ve para) katkısında bulunacak, iş birliği yapılacak kişi veya işletmeler kimlerdir? Herhangi bir kurum, kuruluş veya STK ile çözüm ortaklığı yapılacak mıdır? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
27Projenin veya iş fikrinin sürdürülebilirliğini açıklar mısınız?
Proje veya iş fikrinin proje süreç planlaması açıkça yapılmış mıdır? Gerçekleştirilecek faaliyetler, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mudur? Mali açıdan faaliyetler nasıl finanse edilip sürdürülebilirlik sağlanacaktır? Kurumsal açıdan faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek midir? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
28Projenin veya iş fikrinin bütçesini açıklar mısınız?
Proje veya iş fikrinin hem maddi hem de operasyonel harcamaları bulunur. Bu harcamaların veya maliyetlerinin net olarak belirlenmiş midir? Hangi kaynaklar (Öz kaynaklar, kredi vb.) ile giderilebileceği öngörülmüş müdür? Projenin veya iş fikri için gerekli bütçe ne kadardır? gibi soruların cevaplarını vermeniz istenmektedir.
29Kaç tane resim yükleyebiliriz?
En fazla 5 resim yükleyebilirsiniz
30Birden çok video yükleyebilir miyiz?
Maksimum uzunluğu 1 dk olan sadece bir video yükleyebilirsiniz.
31Projeyi mail ile ya da posta ile gönderebilir miyiz?
Yarışmacı takımların başvurularını takım liderleri aracılığıyla proje resmi web sitesinde www.istanbulggk.org.tr) yer alan TOBB Projektör 2024 Başvuru Formunu doldurarak yapmaları gerekmektedir. Bu form dışında herhangi bir kanaldan başvuru kabul edilmeyecektir.
32Öğrencilerin yaşı ya da sınıfı ile ilgili kısıtlama var mıdır?
Öğrencilerin lise öğrencisi olma zorunluluğu olmakla birlikte, yaşı veya sınıfı ile ilgili kısıtlama yoktur. Takım üyeleri lisenin her kademesinden seçilebilecektir.
33Projemiz fikir aşamasında biz de katılabilir miyiz?
Fikir aşamasında olan projeler de tabi ki katılma hakkına sahiptir. Cevaplanması istenilen sorulara verilecek olan cevaplar önem taşımaktadır.
34Projenin ilk aşamasında da poster yüklemek zorunda mıyız?
Projenin ilk aşamasında poster yüklenme zorunluluğu yoktur. Dileyen takımlar resim yerine poster de yükleyebilirler.
35Projenin ikinci aşamasına kaç takım katılmaya hak kazanacak?
Takımlar tarafından proje web sitesine yüklenen projeler veya iş fikirleri değerlendirme kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve toplam puan üzerinden ilk 50 sırayı almaya hak kazanan başvurular ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.
36İkinci aşamadaki eğitimlere katılım zorunlu mudur?
Projenin ikinci aşamasındaki girişimcilik eğitimlerine ve deneyim paylaşım programlarına katılım zorunludur. Mazeretsiz olarak eksik katılım sağlayan takımlar yarışmadan elenecektir. Tüm soru ve önerileriniz için info@istanbulggk.org.tr adresinden bizimle iletişme geçebilirsiniz.
37Daha önce başvuru yaptık ancak süre uzatıldığı için değiştirmek/ eklemeler yapmak istiyoruz ne yapmamız lazım?
Eğer aynı projeye ilişkin düzenleme yapacaksanız. Aynı proje adı ile başvurup parantez içerisine yenileme yazmanız yeterli olacaktır. Aynı proje adıyla yapılan başvurularda son yapmış olduğunuz başvuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
38Daha önce başvuru yaptık ancak aklımıza yeni bir proje/ iş fikri geldi. Tekrar başvuru yapabilir miyiz?
Her takımın başvuru sayısı şartnamede belirtilmiştir. Ancak; eğer bu sayıyı doldurmuş iseniz yeni başvuru yapabilir, eski başvurularınızdan geçersiz sayılmasını istediğiniz proje ismini bize ekremyildirim.ozel@gmail.com mail adresi üzerinden bildirebilirsiniz.
39Bilim ve Sanat Merkezi olarak katılım sağlayabilir miyiz ?
Evet. Bilim ve Sanat Merkezleri de şartnamedeki katılımcı sayısına uygun olarak katılım sağlayabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus şudur. Öğrenciler aynı okulda eğitim görmelidir. Sadece, farklı okuldan 1 öğrenci takımda olabilir. (1 öğretmen A okulundan 3 öğrenci veya 1 öğretmen A okulundan 2 öğrenci B okulundan 1 öğrenci veya 1 öğretmen A okulundan 1 öğrenci B okulundan 1 öğrenci veya 1 öğretmen A okulundan 1 öğrenci )