parallax background

Odak Alanlar

01


Çevre

 1. Çevre Kirliliğini Önleme, Karbon Emisyonunu Azaltma, Döngüsel Ekonomi, Endüstriyel, Simbiyoz, Kaynak Verimliliği, Sürdürülebilirlik, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm,
 2. Aşırı Hidroklimatik Olaylar Karşısında Afetlere Karşı Dirençlilik, İklim Değişikliğine Uyum, Toprak ve Su Kaynakları İle Tarımsal Ürünlerin Etkili ve Verimli Kullanımı
 3.  

02


Kimya

1. Temel Petrokimyasallar, Biyokimyasallar, Yapı Kimyasalları,
2. Ferrobor, Bor Nitrür ve Bor Karbür Alanında Geliştirilen Ürünler,
3. Biyokütle ve Atıkların Verimli Kullanılması,
4. Birçok Doğal Üründen Üretilebilen ve Doğada Tamamıyla Çözünen Biyoplastikler.


03


Tekstil ve Moda Tasarım

 1. Tekstil Makinası, Tekstil Kalite Kontrol,
 2. İplik Teknolojisi, Kumaş Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi,
 3. Tekstil Moda Tasarım,
 4. Tekstil İşletmeciliği.

04


Biyoloji, İlaç ve Tıbbi Cihaz

 1. Tıbbi Cihazların Pre-Klinik Çalışmaları, Prototip Geliştirilmesi, Üretimi,
 2. Doku Mühendisliği, Hücresel ve Moleküler Mühendislik, Sentetik Biyoloji,
 3. Kimyasal, Bitkisel, Biyolojik ve Radyofarmasötik (Nükleer) Hammaddelerin Üretimi,
 4. Biyoteknolojik İlaçlar, İlaç Teknolojileri, Kanser İlaçları, Aşılar.

05


Savunma ve Elektronik

 1. 5G ve Ötesi Teknolojiler Dâhil Olmak Üzere Yerli Elektronik Haberleşme,
 2. Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri,
 3. M2M ve İOT Ekosisteminde Kullanılan Donanım ve Yazılım Ürünleri.
 4. Robotik Malzeme Teknolojileri, Deniz Hava Kara Platformları, Roket, Füze.

 1. 06


Dijital Dönüşüm

 1. Endüstri 4.0, Digital Twin, Akıllı Fabrikalar,
 2. Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri,
 3. Ulaşım, Enerji, Tarım, Sağlık, Çevre, Afet Yönetimi Gibi Konularda Uygulamaların Geliştirilmesi,
 4. Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Blockchain vb.,
 5. Akıllı Şehirler İçin Yapılacak Uygulamalar, Yeni ve Yükselen Teknolojiler.

07


Makine-Elektrikli Teçhizat

 1. Akümülatör ve Pil Üretimine Yönelik Mevcut Kapasite Yeni Teknolojilere Uygun Olarak Geliştirilecek, Bu Teknolojilere Ait Alt Bileşenlerin (Yazılım, Donanım, Hammadde, Vb.)    Altyapıların Geliştirilmesi,
 2. Yenilenebilir Enerji; Güneş ve Rüzgâr Enerjisinin Kullanımı,
 3. Yenilenebilir Enerjide Yerli Ekipman Kullanımı,
 4. İl, İlçe ve Belde Belediyelerinin Açık Alan Aydınlatmasında Enerji Tasarrufu Yapmasına ve

  Yerli Üretim Teçhizatının Kullanılmasına İlişkin Yeni Nesil Aydınlatma Cihazları. 

 1. Enerji Verimliliği, Enerji Verimli Binalar,
 2. Isıtma Soğutma Sistemlerinde Yenilenebilir Enerjinin Kullanımı.

08


Otomotiv

 1. Otomotiv Sektörü ile Elektronik, Yazılım, Elektrikli Makine,
 2. Çevre Teknolojileri ile Bağlantılı ve Otonom Araçlar, Akıllı Hareketlik Gibi Kritik Teknolojilerin Geliştirilmesi, 
 3. Alternatif Güç Sistemli Araçlar,
 4. Otonom ve Bağlantılı Araçların Geliştirilmesi,
 5. Elektrikli Otomotiv Üretimine Yönelik Batarya,
 6. Yeni Nesil Araçlardan Veri Toplanması, Kullanılması.

09


Yaratıcı Endüstriler

 1. Reklamcılık, Mimarlık, Sanat,
 2. Tekstil, Tasarım, Moda,
 3. Müzik, Film, Çizgi Film ve Video,
 4. Oyun Sektörü, Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri,
 5. Yayıncılık ve Kütüphanecilikte Dijital Teknoloji.

10


Spor

 1. Akıllı Teknolojiler,
 2. Giyilebilir Teknoloji,
 3. Akıllı Spor Ekipmanları.