Ekrem Yıldırım
Mentee & Mentörlük Çalışma Grubu Başkanı
Erhan Aztekin
Networking Çalışma Grubu Başkanı
Nurdan Kara
TOBB GençOl Başkanı
Oğuzhan Çakmakçı
Girişimci Öğrenciler Çalışma Grubu Başkanı
Simay Dinç
Yatırım & Destekler Çalışma Grubu Başkanı

Çalışma Grupları Faaliyetleri

Proje Geliştirme ve İnovasyon

 • Kurulun amaçlarını yerine getirmeye yönelik yeni projeler üretmek, yeni faaliyet alanları belirlemek ve yurtiçi/yurtdışı ortaklar ile yapılabilecek projelerin dökümünü çıkarmak,
 • Türkiye’de yerli üretimi desteklenebilecek orta-yüksek teknoloji ürün ve servislerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Mentee ve Mentörlük

  • TOBB İGGK Mentee ve Mentörlük Çalışma Grubu, yaklaşık 2 buçuk milyon ile Türkiye’nin en fazla genç nüfusuna sahip ili olan İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmekte ve girişimci ruha sahip tüm gençlerin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik Mentörlük Programları sunmaktadır.Bu programlar, İstanbul sınırları içerisindeki tüm Genç Girişimcileri, deneyimlerinden ve tavsiyelerinden yararlanabilecekleri kişiler ile bir araya getirerek istihdam edilebilirliklerini artırmayı, sosyal eylemi desteklemeyi ve sosyal engellerin yıkılmasına yardımcı olmayı hedefler.
   Akademik öğrenme ve işyeri uygulamaları arasındaki boşluğu doldurarak Menti adaylarının kariyer hedeflerine ve profesyonel ağlara ulaşmalarını destekler. Bu kapsamda Mentee Mentörlük Projesini ve Girişimciler Liselerde projesini gerçekleştirmiştir.

  • Kurulun amaçları doğrultusunda üyelerimiz ve potansiyel girişimcilere yönelik mentorluk mekanizması geliştirmek,
  • Kurul içinde mentorluk kapasitesinin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak

   

  Yatırım ve Destekler

 • Kurul bünyesinde yatırım fonu oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak,
 • Girişimcilik ile ilgili uluslararası ve yerel fonları araştırmak,
 • İcra Komitesi’ne ve üyelere bilgilendirme yapmak,
 • Genç girişimcilerin öneri olarak sunduğu projeleri değerlendirmek, hayata geçirilmesi için gerekli yönlendirmelerde bulunmak
 • Girişimci Öğrenciler

 • Girişimci Kulüpler Platformu aracılığıyla öğrenci kulüpleri ile sürekli iletişim halinde olarak, temsilcilerinin TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu faaliyetlerinde yer almasını sağlamak,
 • Gençliğin iş hayatına girişimci olarak atılmasının önemi, imkanlar ve riskler konusunda öğrencilere yol gösterici olmak için bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek.
 • Medya ve Tanıtım

 • TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’nun ve faaliyetlerinin görsel, yazılı, sosyal medya gibi iletişim araçlarının kullanımı yoluyla tanıtımını sağlamak,
 • Girişimcilik ile ilgili faydalı içerikler üreterek iletişim kanalları aracılığıyla paylaşmak
 • Networking


 • Kurul üyelerinin kendi aralarındaki iletişimini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Girişimcilik ekosistemi içinde yer alan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri ve iş birliklerini geliştirmek, kuruluşların yaptıkları etkinliklerini tespit ederek İcra Komitesi ve üyelere bilgi vermek
 • TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile diğer il kurulları arasındaki iletişimin güçlenmesi amacı ile çeşitli sosyal, kültürel ve ticari etkinlikler ve ortak projeler düzenlemek, bölge toplantıları ve illere saha ziyaretleri gerçekleştirmek